CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ & THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Địa chỉ: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP HCM
Mail: info@ctt999plastic.com.vn
Điện thoại: 028.37553.999 / 028.37553.888 / 028.38751.884
Web:https://www.ctt999plastic.com.vn