Bạn đang ở: Trang chủ Sản phẩm Nhựa gia dụng Xô, thùng ,can

Xô, thùng, can nhựa

Xô nhựa
Xô nhựa 4 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 6 lít có nắp
Xô
Xô nhựa 8 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 10 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 12 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 14 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 16 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 18 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa 20 lít có nắp
Xô nhựa
Xô nhựa không nắp

 

Khách hàng


AP SAIGON PERTROL
AP SAIGON PERTROL


Tập Đoàn BP
Tập Đoàn BP


Tập đoàn Castrol
Tập đoàn Castrol


ExxonMobile
Công ty ExxonMobile


Tập đoàn Shell
Tập đoàn Shell


Công ty sơn TiSon
Công ty sơn TiSon


Công ty dầu nhớt Vilube
Công ty dầu nhớt Vilube


Honda Vietnam
Honda Vietnam


Tập đoàn Yamaha
Tập đoàn Yamaha


Tập đoàn Total
Tập đoàn Total


Tập đoàn Unilever
Tập đoàn Unilever

Chứng nhận


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú 
Chứng nhận doanh nhân ưu tú


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú
Giấy chứng nhận iso 9001


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú
Chứng nhận iso 14001


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú
Chứng nhận Thương hiệu Việt top 100


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú
Bằng khen thủ tướng chính phủ


Giấy chứng nhận doanh nhân ưu tú
Chứng nhận doanh nhân tiêu biểu